Voorwaarden

Welkom bij de Seriador bij Veia Tech!

Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de Seriador na Veia Tech-website, te vinden op tips.seriadornaveia.com.br

Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden accepteert. Blijf Estacaotech niet gebruiken als u niet akkoord gaat met het accepteren van alle voorwaarden die op deze pagina staan vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die inlogt op deze website en voldoet aan de algemene voorwaarden van het Bedrijf. “Het Bedrijf”, “Onszelf”, “Wij”, “Onze” en “Ons” verwijst naar ons Bedrijf. “Partij”, “Partijen” of “Ons” verwijst naar zowel de Klant als onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze hulp aan de Klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de Klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van het Bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de toepasselijke wetgeving van Nederland. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij worden als onderling verwisselbaar beschouwd en daarom als verwijzingen naar hetzelfde.

Koekjes

Wij maken gebruik van cookies. Door Seriador na Veia Tech te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van Seriador na Veia Tech.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies zodat wij bij elk bezoek gebruikersgegevens kunnen opvragen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken en het voor mensen gemakkelijker te maken onze website te bezoeken. Sommige van onze aangesloten bedrijven/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten Seriador na Veia Tech en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Seriador na Veia Tech. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt hiertoe toegang krijgen via Seriador na Veia Tech voor uw persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je zou niet:

 • Herpubliceer materiaal van Seriador op Veia Tech
 • Materiaal van Seriador verkopen, verhuren of in sublicentie geven bij Veia Tech
 • Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van Seriador na Veia Tech
 • Herdistribueer inhoud van Seriador bij Veia Tech

Deze overeenkomst gaat in op deze datum.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om op bepaalde delen van de website meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen. Seriador na Veia Tech filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt reacties niet voordat ze op de website verschijnen. Opmerkingen weerspiegelen niet de standpunten en meningen van Seriador na Veia Tech, haar agenten en/of gelieerde ondernemingen. Reacties weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die zijn mening en meningen plaatst. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is Seriador na Veia Tech niet verantwoordelijk voor de opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of het verschijnen van de Reacties op deze locatie op het internetnetwerk.

Seriador na Veia Tech behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast of aanstootgevend kunnen worden beschouwd of die een schending van deze Algemene Voorwaarden veroorzaken.

U garandeert en vertegenwoordigt dat:

 • U heeft het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De opmerkingen maken geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van derden;
 • De Reacties bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk op de privacy is;
 • De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zaken of gewoontes uit te lokken of te promoten, of om commerciële of illegale activiteiten voor te stellen.

U verleent Seriador na Veia Tech een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, reproduceren en bewerken.

Hyperlinks naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:

 • Overheidsinstellingen;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; Het is
 • Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsfondsenwervende groepen die geen hyperlinks naar onze website mogen maken.

Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, naar publicaties of naar andere website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en/of diensten; en (c) past binnen de context van de website van de linkende partij.

We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • algemeen bekende consumenten- en/of zakelijke informatiebronnen;
 • dot.com-communitysites;
 • verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;
 • distributeurs van onlinegidsen;
 • internetportals;
 • accountants-, advocaten- en advieskantoren; Het is
 • onderwijsinstellingen en commerciële verenigingen.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons niet in een ongunstige positie zou brengen voor onszelf of onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie heeft geen negatieve gegevens bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van Seriador in Veia Tech; en (d) de link bevindt zich in de context van algemene informatie over bronnen.

Deze organisaties mogen naar onze startpagina linken, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de website van de linkende partij.

Als u een van de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Estacaotech. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst met alle URL's van waaruit u naar onze website wilt linken, en een lijst met de URL's op onze site waarnaar u wilt verwijzen koppeling . Houd rekening met een reactietermijn van 2-3 weken.

Erkende organisaties kunnen als volgt naar onze website linken:

 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator die is gekoppeld; of
 • Het gebruik van een andere beschrijving van onze website waarnaar wordt gelinkt, is zinvol binnen de context en het format van de inhoud op de site van de linkende partij.

Zonder een handelsmerklicentieovereenkomst is het gebruik van het logo of ander artwork van Seriador niet toegestaan voor koppelingen.

iFrames

Zonder voorafgaande toestemming en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina's maken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website wijzigen.

Inhoudelijke verantwoordelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud die op uw website verschijnt. U gaat ermee akkoord ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die voortvloeien uit uw website. Op geen enkele website mogen link(s) verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op de rechten van derden, deze anderszins schenden of de inbreuk of andere schending ervan bepleiten.

Uw privacy

Lees alstublieft de Privacybeleid.

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt ermee in dat op verzoek alle links naar onze Website onmiddellijk worden verwijderd. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door voortdurend naar onze Website te linken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze te volgen.

Verwijdering van links van onze site

Als u een link op onze website aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen en ons hiervan op de hoogte stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar zijn niet verplicht om rechtstreeks op u te reageren.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website juist is, wij garanderen niet de volledigheid of nauwkeurigheid ervan; noch beloven wij ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website actueel wordt gehouden.

Juridische mededelingen

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze juridische kennisgeving zal:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 • sluit al onze of uw aansprakelijkheid uit die mogelijk niet is uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verbodsbepalingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) zijn van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, uit onrechtmatige daad en wegens schending van wettelijke verplichtingen.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.